Hapat për të mbajtuar një lidhje të fortë!

Për të mbajtur një lidhje të shëndetshme dhe të qendrueshme është më e vështirë se sa për të krijuar një të tillë. Përkushtimi dhe respekti është fjala kyëçe e një lidhje të shëndetshme. Ju duhet të jeni të kujdesshëm dhe të keni një qasje pozitive rreth lidhjes suaj. Nëse ndiqni disa rregulla bazë atëherë ju do të përballeni pa problem në mbatjen e marrdhënieve të mira në lidhjen tuaj!

Rregulli i parë dhe me kryesorja është të jeni besnik ndaj partnerit tuaj. Ju duhet t’i besoni partnerit tuaj në çdo gjë dhe kjo përfshinë edhe problemet me të cila jeni duke u përballur dhe gjithashtu ndonjë inciativë të cilën jeni duke e ndërmarrë.

Komunikimi është një tjetër faktor i rëndësishëm. Çdo formë e mungesës së komunikimit dërgon në mosbesim dhe zvarrit mendjen e partnërve dhe kjo mund të trondisë themelin e marrdhënies përtej riparimit.

Ju duhet të dëgjoni partneritn tuaj me vëmendje dhe durim. Të jeni të sinqertë dhe dashamirës për atë se çfarë partneri juaj ka për të thënë. Ndoshta ju nuk mund të jeni në një situatë për ti ofruar ndonjë ndihmë, por durimi paguan dhe nxit besimin e partnerit dhe në këtë mënyrë ndërton stabilitetin e marrdhënies suaj.

Dhënia e respektit emocional është një faktor i rëndësishëm për mbajtjen e një lidhje të shëndetshme. Ju mund të mos pajtoheni me partnerit tuaj në çështje të ndryshme mirëpo në qoftëse ju i respektoni mendimet e emocionale, atëherë me siguri do të ndihmojë në ndërtimin e një lidhje të shëndetshme.

Mirësia është një tjetër manifestim i një lidhje të shëndoshë. Është vetëm një mënyrë tjetër për të thënë se ju vjen keq për ndonjë ofendim që i është bërë partnerit tuaj.