Kanceri, diabeti dhe zemra, shkaktaret kryesore të vdekjeve

Sëmundjet kronike si kanceri, problemet e zemrës dhe diabeti kanë arritur nivelet e epidemisë në shkallë globale.

Këto sëmundje së bashku shkaktojnë më shumë vdekje në botë se sëmundjet ngjitëse si malarja, SIDA apo
tuberkolozi.

Të dhënat janë bërë të ditura nga Organizata Botërore e Shëndetësisë.