Këshilla për të parandaluar kancerin

Që edhe kanceri mund të parandalohet, kjo është më se e vërtetë. Botimi i Udhërrëfyesit për Kontrollin e Kancerit nga OBSH është një punë e mirë.

Sidomos, punë edhe më e përkryer do të ishte krijimi i një Programi Nacional për Kontrollin e Kancerit nga gjithë ekspertët mjekësorë brenda dhe jashtë vendit, të cilët kanë dituri profesionale, eksperiencë dhe suksese në shërimin e sëmundjeve të kancerit.

Pra duhet sa me shpejtë që t’i kristalizojmë këto iniciativa dhe detyra të shenjta.

Dhe të jemi më profesionalistë dhe në gatishmëri për t’iu ndihmuar pacientëve me këto sëmundje të rënda dhe me rrezikshmëri të lartë për humbjen e jetëve njerëzore.

Sa më shpejt na duhet që te pacientët dhe populli, të rifillojmë dhe ngremë me profesionalizëm dhe sukses edukatën e mirëfilltë shëndetësore dhe respektimin e rekomandimeve që dalin nga Udhërrëfyesi i OBSH dhe Programi Nacional të cilin duhet hartuar sa më shpejt.

Siç themi ne në mjekësi “se më lehtë është të parandalosh (të bëjmë dhe aplikojmë preventivën mjekësore), se sa të shërosh”. Sepse shërimi është në kuptimin kohor më i gjatë se parandalimi, sfidues, me dhembje dhe depresion të pacientëve dhe familjes, pse jo sfidues edhe për vetë mjekët, plus ka kosto të lartë dhe kushton shumë në kohën e kësaj krize globale, por edhe nacionale.

Pra kjo është e para, parandalimi (preventiva e përbashkët me bashkëpunim serioz të pacientëve dhe mjekëve) për ta diagnostifikuar sa ma herët dhe për të fituar luftën kundër kancerit. Edukata shëndetësore dhe njohja me sëmundjet kanceroze, lajmërimi i menjëhershëm te mjeku, diagnostifikimi i saktë, si dhe fillimi i terapisë kundër sëmundjeve kanceroze janë kurs i sigurt kah suksesit.

Sëmundja
Fatkeqësisht, kanceri dikur e ka pas primatin, por edhe në të ardhmen do ta marrë mjerisht, sipas konstatimeve të ekspertëve shëndetësorë botërorë, nëse nuk ndërmarrim masa energjike dhe veprime konkrete që ta parandalojmë. Sipas statistikave botërore në vit nga kanceri sëmuren 12 milionë njerëz, dhe mjerisht edhe vdesin nga këto sëmundje të rrezikshme 7.6 milion njerëz në botë brenda një viti. Në Kosovë nuk posedojmë statistika të sakta për numrin e të sëmurëve me kancer.

Por fatkeqësisht shumë njerëz vdesin nga kanceri dhe numri i tyre është në rritje. Shkak është lufta dhe rrezatimet atomike, varfëria, shëndetësia në kolaps dhe gjendja e vështirë ekonomike në vendin tonë. Do t’i luftojmë me konsekuence dhe dituri këto sëmundje, edhe pse prognozat e OBSH janë të këqija dhe me rrezik të madh për njerëzimin. Thonë se në vitin 2020 do të dyfishohet numri i të prekurve nga kanceri, dhe në 2030 do të trefishohet ky numër në mënyrë drastike i të sëmurëve me kancer.

Këshillat mjekësore
T’i studiojmë dhe aplikojmë me konsekuence këshillat preventive mjekësore. Se shkenca nuk njeh kufij dhe se teknika përparon dita-ditës, kjo tashmë është më se e njohur. Gjithashtu jemi dëshmitarë të përparimit dhe suksesit të madh të shkencave mjekësore, si në metoda të reja diagnostifikimi, ashtu edhe në mënyra të reja dhe të sofistikuara shërimi. Kjo automatikisht nënkupton edhe zgjatjen e jetës të pacientët e nderuar me kancer, nga këto sëmundje të rrezikshme dhe vdekjeprurëse.

Kanceri i gjirit konkretisht, por edhe kanceret e tjera në organizmin e njeriut, bazë numër një e kanë trashëgiminë dhe sëmundjet kronike të pashëruara apo të kuruara dobët, si dhe ekspozimin permanent ndaj kemikaleve dhe rrezatimeve radioaktive të dëmshme gjatë jetës. Me njohuri dhe të arritura moderne në shkencën e mjekësisë, sot këto njohuri na mësojmë si të largohemi nga të gjitha rreziqet e mundshme, e ky punim po i evidenton edhe njohuritë e mirënjohura të praktikës time 20-vjeçare në këtë lëmë të mjekësisë.

Menjëherë pas konstatimit të kancerit nga onkologu, t’i nënshtrohen terapisë së preferuar medicinale dhe të fillohet që në start të kancerit me mjekim permanent. Me njohuri dhe të arritura moderne në shkencën e mjekësisë dhe me përvojën time 28-vjeçare si mjek, sukseset në këtë lëmi të mjekësisë janë shumë kurajuese për pacientët te të cilat zbulohet që në fillin dhe të cilët vijnë menjëherë në mjekim të suksesshëm medicinal.

Zbulimi i hershëm që në stadin e parë të sëmundjes është preventiva më e mirë dhe rrugë e sigurt kah suksesit, dhe japin si rezultat të mirë jetëgjatësinë dhe shërimin e pacientëve. Biopsia si metoda e parë dhe më e vjetra për diagnostifikim të gjitha sëmundjeve, edhe atyre kanceroze duhet të bëhet me kujdes më të madh. Sipas zbulimeve të fundit të shkencëtarëve amerikan të respektuar- biopsia si metodë diagnostifikimi është treguar më shumë e dëmshme se sa e dobishme.

Për diagnostifikimin e kancerit metodat supermoderne mjekësore japin rezultate dhe diagnostifikim më të sofistikuat dhe shumë më të shpejtë (siç janë CT-ja, Mamografia dhe sonomamografia te femrat me kancer gjiri, dhe ultrazër te ultrasonistët e specializuar dhe me eksperiencë të mirë diagnostifikuese).

Pacientët që kanë ardhur me kohë janë shëruar plotësisht, por i janë përmbajtur rregullave të sipërpërmendura dhe jetojnë e punojnë normalisht (pacientët e parë i kam shëruar qysh para 20 viteve, edhe sot ndihen super!) Këshillë preventive mjekësore: Menjëherë pas konstatimit të kancerit nga onkologu, t’i nënshtrohen terapisë së preferuar medicinale dhe të fillohet që në start të kancerit me mjekim permanent. Kam përvojë të suksesshme në shërimin e kancerit gjirit te femrat, dhe gjitha kancereve të tjera në organizëm, si dhe kancer lëkure. Përse të mos provojmë mjekimin më të suksesshëm dhe më të lehtë medicinal me terapi avangarde farmaceutike të cilin unë e përdor me sukses prej shumë vitesh./tiranaobserver/