Këshillë për lidhje të kravatës!

k-euml-shill-euml-p-euml-r-lidhje-t-euml-kravat-euml-s_hdNuk është kurrë e tepërt t’ju rikujtojmë se sa stile të lidhjes së kravatës ekzistojnë. Ky është një praktikum i vogël nga Telegrafi për skemën “hap pas hapi”. Nëse e keni zotëruar mirë stilin tuaj, mbase nuk është e tepërt që ndonjëherë të ndryshoni mënyrën e lidhjes së kravatës.

 

1. Lidhje e lehtë, një nyjë e vogël dhe jo e barabartë

 

2. Nuk është lehtë për ta lidhur, një nyjë e mesme dhe e barabartë

 

3. Nuk është lehtë për ta lidhur, një nyjë e madhe dhe e barabartë

 

4. Lidhje e lehtë, një nyjë e mesme dhe jo e barabartë

 

5. Nuk është lehtë për ta lidhur, një nyjë e madhe dhe e barabartë

 

6. Lidhje e lehtë, një nyjë e mesme dhe e barabartë

7. Lidhje e lehtë, një nyjë e vogël dhe jo e barabartë
8. Lidhje e lehtë, një nyjë e mesme dhe e barabartë
9. Nuk është lehtë për ta lidhur, një nyjë e madhe dhe e barabartë
10. Nuk është lehtë për ta lidhur, një nyjë e madhe dhe jo e barabartë
11. E vështirë për ta lidhur, një nyjë e mesme dhe e barabartë
12. E vështirë për ta lidhur, një nyjë e mesme dhe e barabartë
13. E vështirë për ta lidhur, një nyjë e mesme dhe e barabartë

KËSHILLA TË NGJASHME