KËTO GJËRA E PRISHIN AGJËRIMIN TUAJ

Disa nga gjërat që e prishin agjërimin janë ngrënia, pirja, marrëdhëniet intime, nëse bëhen me qëllim.

Po ashtu, vjellja me qëllim, edhe nëse është në sasi të vogël, e prishë agjërimin.

Femrat që janë në ciklin menstrual dhe ato që janë lehona.

Pastaj, nxitja me qëllim e masturbimi.

Përcjellja në fyt e guralecëve të vegjël apo paratë e metalta; pastrimi i veshkave (në dializë).

Gjithashtu, ndër gjërat që e prishin agjërimin janë edhe injeksionet që përmbajnë materie ushqyese dhe infuzionet; marrja dhe dhënia e gjakut; dezertimi.