Kur arrihet pjekuria psikologjike

shendetiTruri arrin 90 % të rritjes në moshën 6 vjecare të një individi me zhvillim normale. Kështu, truri gjatë adoleshencës nuk shfaq rritje të masës së saj anatomike. Megjithatë, rrudhat në tru vazhdojnë të bëhen më komplekse deri në adoleshencë vonë. Ndryshimet më të mëdha gjatë kësaj kohe ndodhin në pjesët e lëvore përgjegjëse për funksionet njohëse dhe emocionale të informacionit.

Nëse ju keni një proprium të zhvilluar mirë dhe një sërë prirjesh të pasura dhe adaptive, keni arritur pjekurinë psikologjike, termi i Allport (sociolog ) për shëndetin mendor. Ai rreshton 7 karakteristika:

Zgjerim i qëndrueshëm specifik i unit, me fjalë të tjera, përfshirje. Teknika të besueshme për lidhje miqësore me të tjerët (p.sh., besim, sinqeritet, tolerancë…) Siguri emocionale dhe vetëpranim. Shprehi të perceptimit realist (si i kundërt ndaj mbrojtshmërisë). Problem-qendërzues dhe zhvillimi i aftësive problem-zgjidhëse.  Vetëobjektivizim dëpërtim në sjelljn vetjake, aftësia për të vënë veten në lojë veten etj.

Një filozofi të unifikuar të jetës, përfshirë një orientim me vlerë të ndjenjë fetare të diferencuar dhe vetëdije të personalizuar.