Home Këshilla për Prindër Lidhja mësues-nxënës

Lidhja mësues-nxënës

mesuesGjatë funksionimit të proçesit mësimor, në shkollë realizohet një lidhje midis mësuesit e nxënësit. Kjo lidhje komunikative midis këtyre dy grupeve, realizohet si midis nxënësit e mësuesit në veçanti, por edhe midis nxënësit e mësuesit në kontekstin e klasës. Gjatë kësaj lidhje ndodh se mësuesi e nxënësi komunkikojnë për përgjigje të ndryshme që ata kanë në proçesin mësimor e edukativ.

Nga kjo gamë përgjigjesh komunikimi, që ndodh midis të dy palëve, vendoset edhe një sjellje e caktuar në shkollë. Përgjigjet e ndryshme që jepen midis të dy palëve, krijojnë një sjellje të cakttiar të nxënësit me mësuesin, duke vendosur shpesh herë edhe barriera komunikimi, të cilat pastaj kërkojnë ndërhyrjen e psikologut shkollor. Pikërisht gama e përgjigjeve do të krijojë shpeshherë tek mësuesi ide të ndryshme, që ngandonjëherë mund të jenë të gabuara për vlerësimin e nxënësit në aspektin komunikativ, duke influencuar në shfacjjen e një sjellje më pozitive të mësuesit ndaj një nxënësi, e në një sjellje më të ashpër të tij, ndaj një nxën.ësi tjetër.

Ngandonjëherë krijimi i ideve apo opinioneve mbi sjelljen e nxënësit, vetëm nga komunikmi që ka mësuesi në klasë me atë nxënës, mund të jetë edhe i gabuar. Në shumicën e rasteve nxënësit janë bashkëbisedues të këqëinj me mësuesit. Ndikimi i disa faktorëve të ti11ë si, statusi i lartë i mësuesit, situata emocionale që nxënësi po flet me mësuesin, edukata familjare që e ka mësuar të tregojë respekt maksimal ndaj të mëdhenjve, frika ndaj më të riturit, eksperienca e pakët në jetë, etj, krijojnë bariera, që nxënësi të flasi apo të bisedojë keq me mësuesin. Pikërsht kjo lidhja diadike e dobët apo me vështirësira të ndryshme, mund të krijojë tek mësuesi një ide të gabuar për sjelljen e nxënësit apo. të ndodhi edhe e kundërta, duke krijuar tek nxënësi një mendim negativ për mësuesin. Pasoja e këtyre .moskuptimeve në komunikim, si tezultat i rolit të barierave komunikative krijon një situatë të tillë ku sjellja e të dy palëve, mund të krijojë probleme në shkollë. Shpeshherë në praktikën e jetës shkollore, problematikat e ndryshme që ndodhin në sjelljen e nxënësve.

TË TJERA

Çfarë duhet të dini që të parandaloni sëmundjen e diabetit

Simptomat më klasike të diabetit janë lodhja, urinimi i shtuar, etja dhe uria e tepruar. Por ka edhe disa simptoma të tjera që mund të jenë shenja paralajmëruese, që janë më pak të dukshme. Periodontiti Periodontiti është një sëmundje e mishrave të dhëmbëve, që mund të shkaktojë lirimin ose rënien e tyre. Kjo sëmundje është dy deri në tre herë më e...