Home Teknologji Internet Mashtrimi për shpejtësinë e internetit në Britani

Mashtrimi për shpejtësinë e internetit në Britani

Një tjetër skandal ka plasur së fundmi në Britaninë e Madhe, ndërsa një raport dëshmon se ka mospërputhje të dukshme shifrash mes reklamimit të kompanive për shpejtësinë e internetit dhe shpejtësisë mesatare të tij.

Në një rapor dy vjeçar, Ofcom raporton se shpejtësia mesatare e internetit në rang vendi është 6.8 Mbps, por ndërkohë mbi 80% e përdoruesve të internetit përdorin paketa, në reklamat e të cilave thuhet se shejtësia është mbi 10 Mbps.

Sakandali mori përmasa edhe më të mëdha u u publikua fakti se 50% e përdoruesve, përdornin në shtëpitë e tyre paketa interneti me shpejtësi 24 Mbps. Lidhur me këtë mospërputhje drastike shifrash, është ndërmarrë një hetim, për të zbuluar përmasat e mashtrimit.`

KËSHILLA TË NGJASHME

TË TJERA

99 Emrat e Bukur të Allahut

1. ER RAHMAN (I Gjithëmëshirshmi); 2. ER RAHIM (Mëshirëploti). “Zbritje prej Mëshiruesit, Mëshirëplotit!” Fusilet, 2. 3. EL MELIK (Sunduesi); 4. EL KUDUS ( i Pastërti); 5. ES SELAM (Paqedhënësi); 6. EL MUMIN (Siguruesi); 7. EL MUHEJMIN (Mbizotëruesi); 8. EL AZIZ (Fuqiploti); 9. EL XHEBAR (i Gjithëfuqishmi); 10. EL MUTEKEBIR (I Madhërishmi). “Ai është Allahu që nuk ka zot tjetër përveç Tij, Sundues i përgjithshëm, i Pastër (prej të metave që...