Home Këshilla Seksuale Meshkujt dashurohen tri herë më shpejtë se femrat

Meshkujt dashurohen tri herë më shpejtë se femrat

Studimi i ri nga Universiteti i Pensilvanisë konfirmon se meshkujt bien në dashuri tri herë më shpejt se femrat. Femrat janë më pragmatike kur bëhet fjalë për dashuri, ndërsa fjalën të dua ju duhet më shumë kohë për ta thënë se sa që ju duhet meshkujve.

Meshkujt shpesh pas takimit të parë e vendosin nëse ajo është e vërteta, ndërsa femrat bien në dashuri për një kohë më të gjatë, madje ju nevojiten disa muaj. Një e katërta e meshkujve që morën pjesë në këtë studim, thotë se ata besojnë në dashuri në shikim të parë dhe se mund të dallojnë partnerin e jetës së tyre në një moment të vetëm.

Rezultatet e anketës treguan se femrat kanë tendencë të konsultohen me familjen dhe miqtë para se të bien në dashuri. Për të rënë në dashuri mund t’ju marr kohë më e gjatë, një muaj apo më shumë.

Në saktësisht të njëjtat rezultate erdhi edhe studimi i kryer në Britaninë e Madhe, ku konstatohet se femrat bien në dashuri më rrallë se sa meshkujt. Në fakt, shumica e femrave që morën pjesë në studim u përgjigjen se ato mund të dashurohen vetëm një herë në jetën e tyre.

KËSHILLA TË NGJASHME

TË TJERA

Surja dhe Duaja Ja-Sin – Me shkronja latine dhe përkthim Shqip

Surja Ja-Sin (36) është mekkase dhe ka takte të shkurtra dhe ritme të shpejta. Numri i ajeteve të saj është tetëdhjetë e tre si dhe është më e vogël dhe më e shkurtë se sureja paraprake (surja Fatir), e cila ka dyzet e pesë ajete. Kështu, tekstet e shkurtra dhe ritmi i shpejtë i japin sures një natyrë të posaçme...