Home Shëndetësi Ndezja e muskujve

Ndezja e muskujve

Ndezja e muskujve paraqitet si pasoje e lëndimeve te imta te muskujve si pasoje e ngarkesës se madhe. Zakonisht paraqitet një dite pas ushtrimeve, vrapimit, ecjes etj.

Kryesisht ndezja e muskujve paraqitet pas ushtrimeve, mirëpo atë mund ta evitoni nëse i përmbaheni këtyre këshillave.

Ushtroni rregullisht nga pak dhe gradualisht rriteni ngarkesën. Para ushtrimeve nxehuni e pas ushtrimeve zgjatni muskujt.

KËSHILLA TË NGJASHME

TË TJERA

Surja dhe Duaja Ja-Sin – Me shkronja latine dhe përkthim Shqip

Surja Ja-Sin (36) është mekkase dhe ka takte të shkurtra dhe ritme të shpejta. Numri i ajeteve të saj është tetëdhjetë e tre si dhe është më e vogël dhe më e shkurtë se sureja paraprake (surja Fatir), e cila ka dyzet e pesë ajete. Kështu, tekstet e shkurtra dhe ritmi i shpejtë i japin sures një natyrë të posaçme...