Nga i bien e-mailat deri në destinacion?

Nëse ndonjëherë jeni pyetur se si udhëton e-maili, të cilin ia dërgoni ndonjë të afërmi deri në Australinë e largët, SHBA, apo ndonjë vend tjetër, nëpër “gypat e internetit”, Google e di.

Në një prezantim të punuar në mënyrë mjaft interesante i cili quhet The Story of Send (http://www.google.com/green/storyofsend/) mund ta përcillni vizualisht rrugën tipike të të dhënave, dhe me to edhe të porosive e-mail prej burimit (dërguesit) e deri tek caku (pranuesi), ndërsa i tërë projekti është krijuar me qëllim të promovimit të zvogëlimit të shpenzimit të energjisë dhe shfrytëzimit të burimeve të ripërtërishme të saj.