Parandalimi i çrregullimeve seksuale

Parandalimi i çrregullimeve seksualeShoqëria duhet të jetë tepër e hapur dhe të ketë një komunikim konstruktiv për problemet e lidhura me trupin dhe seksin. Po kështu imazhi i raporteve midis prindërve ka një rol predominant tek fëmijët dhe ardhshmëria e jetës së tyre seksuale.

Është tepër i këshillueshëm komunikimi i hapur dhe harmonia me partnerin, gjë e cila mund të parandalojë precipitimin e një çrregullimi seksual; po kështu në rastet e ekzistencës së çrregullimeve seksuale ka rëndësi komunikimi i hapur midis partnerëve për problemin dhe ndihma, që ata duhet t’i japin njëri-tjetrit në zgjidhjen e tij.

Ndihma në zgjidhjen e çrregullimit seksual tek partneri është në fakt ndihmë ndaj vetvehtes. Nuk është asnjëherë turp të kërkohet ndihmë tek miqtë, qoftë edhe ndihmë e kualifikuar më vonë.

• Së dyti:Shmangia e abuzimit me alkoolin dhe marrjes se drogave të tjera.
• Së treti: në rastet e traumave seksuale apo përdhunimeve janë të nevojshme këshillimet individuale
apo e ashtuquajtura grup-terapia.

KËSHILLA TË NGJASHME