Sëmundja e lodhjes së muskujve

Sëmundja e lodhjes së muskujve mbetet ndër diagnozat më sfiduese në neurologji, duke marrë parasysh karakterin e zhvillimit dinamik të saj dhe ngjashmërinë që ajo ka me sëmundjet e tjera.

Për këtë arsye, mjeku duhet menduar për sëmundjen e lodhjes së muskujve (Myasthenia Gravis, MG) në rastin kur pacienti manifeston dobësim-lodhje muskulore, i cili ndryshon gjatë ditës si dhe kur lodhja shfaqet më shumë në orët e pasdrekes dhe në mbrëmje. Tipike për fillimin e sëmundjen është kur ky dobësim i përfshin muskujt syve dhe ata të përtypjes, muskujt e gëlltitjes si dhe shfaqet të folurit e vështirësuar.

Me kalimin e kohës te rastet e padignostikuara me kohë dhe te rastet e patrajtuara, dobësimi përfshin të gjithë muskulaturën e vullnetshme. Lodhja e muskujve gati kurrë nuk shfaqet me intensitet të njëjtë. Te forma më e rëndë, dobësimi muskulor përfshin muskulaturën e frymëmarrjes, duke e rrezikuar jetën e pacientit.

Sëmundja
Lodhja e muskujve është sëmundje autoimune e sinapsës neuromuskulare. Për këtë flasin gjetja e shpeshtë e hiperplazionit të timusit dhe plazmociteve perivaskulare, sëmundjet e tjera autoimmune të përcjella me sindromën miastenike, shfaqja e shpeshtë e sëmundjes së bashku me hipertireozën, lupus eritematodes dhe artritin reumatik, kundërtrupat e gjetur kundër receptorëve acetilkolinikë si dhe shërimi i suksesshëm me terapi imunosupresive. Edhe pse sëmundja është autoimune, çka e nxit fillimin e saj ende nuk dihet saktësisht. Fajësohen viruset si nxitës të mundshëm të sëmundjes. Procesi patologjik ndodh në membranën postsinaptike të synapses neuromuskulare, numri i receptorëve të acetilkolinës (AChR) është i reduktuar, prandaj zvogëlohet transmisioni nga nervi në muskul dhe muskuli bëhet paretik. Në gjakun e të sëmurëve nga MG janë gjetur kundërtrupat kundër AchR.

Simptomat
Simptomat më të shpeshta të sëmundjes së lodhjes së muskujve janë: rënia e kapakëve të syve, shikimi dyfish i figurave, të folurit ndër hundë (nasal), vështirësi në përtypje dhe gëlltitje, dobësim i forcës muskulore në duar dhe këmbë, lodhje kronike e muskujve, vështirësi në frymëmarrje. Lodhja mund të shtohet me aktivitet të vazhdueshëm dhe mund të largohet gjatë kohës së pushimit.
Ndërkaq, format klinike të shfaqjes së saj janë dy.

Forma okulare që përfshin muskujt e kapakëve të syve (ekstraokularë) dhe forma e gjeneralizuar, tek e cila dobësimi muskulor përhapet edhe në muskujt e tjerë të fytyrës, muskujt përtypjes, muskujt gëlltitjes, muskujt e qafës, gjymtyrëve, trupit, muskujt e frymëmarrjes. MG mund të jetë seropozitive kur në gjakun e të sëmurëve qarkullojnë kundërtrupat kundër AChR dhe seronegative kur nuk gjenden këta kundërtrupa.

Gati gjysma e pacientëve me MG të formës okulare janë seronegativë, ndërsa 80% e pacientëve me MG të gjeneralizuar janë seropozitivë. Femrat sëmuren dy herë më shumë se meshkujt. Sëmundja shfaqet në variacione prej lindjes deri në moshën 80-vjeçare, por shumica e të sëmurëve janë të moshës 20-40 vjeçare.

Trajtimi
Ka barna të cilët e dëmtojnë transmisionin neuromuskular, duke shkaktuar keqësim të sëmundjes së lodhjes së muskujve. Asnjë nga këto barna nuk ka kundërindikacion absolut, por pacienti duhet të përcillet gjatë marrjes së këtyre barnave. Barnat të cilat nuk preferohen te kjo sëmundje janë: nga grupi i antibiotikëve: Gentamicyn, Streptomycin, Neomycin, Amikacin, Erythromicine, Sulfonamidet, Lincomycine, Beta-bllokatorët (Propranolol, Oxprenolol, Atenolol, Timolol-oftalmik); bllokuesit e kanaleve të kalciumit (Nifedipine, Verapamil), Procainamidi, Chlorpromazina, Haloperidol, Phenytoina, Lithium, Magnesium sulfate, Chloroquine, Penicillamine, Moprphine, Codeine, benzodiazepinet.

Trajtimi adekuat i sëmundjes me kombinim të barnave inkibitorë të kolinesterazës, barna imunosupresive, plazmaferezë, imunoterapi si dhe trajtimi në njësitë e kujdesit intensiv në rast se shfaqen vështirësitë në frymëmarrje, u mundëson shumicës së pacientëve jetëgjatësi normale. Pas timektomisë te disa pacientë shfaqet remisioni i plotë. Megjithatë, prognoza mbetet shumë e ndryshueshme, duke u ranguar nga remisioni i plotë deri në vdekje. Vdekshmëria është më e vogël se 4%.

Shtatzënia dhe sëmundja e lodhjes së muskujve
Femrat e prekura nga sëmundja e lodhjes së muskujve mund të lindin fëmijë. Përcjellja e rregullt e gjendjes nga ana e neurologut është e domosdoshme. Sëmundja, i prek shpesh femrat e reja në dekadën e dytë dhe të tretë të jetës, moshë e cila përputhet me lindshmërinë. Te 1/3 e rasteve, mund të kenë gjendje të qëndrueshme gjatë shtatzënësisë, kurse te 1/3 prej tyre mund të ketë përkeqësime, po ashtu te 1/3 mund të ketë përmirësime. Rreziku më i madh për përkeqësim është në periudhën pas lindjes. Te 1/8 e rasteve sëmundja mund të përcillet në mënyrë sekondare me rrugë transplacentare në receptorët e Ach.

Diagnostikimi i sëmundjes bëhet me testin e Tensilonit

Testi i Tensilonit (Edophonium) përdoret për të diagnostikuar sëmundjen, por edhe për të diferencuar krizën miastenike nga kriza kolinergjike, duke vlerësuar vetinë e shpejtë të veprimit. Te pacienti, mund të shihet përmirësim i shpejtë dramatik i gjendjes brenda 1 minute. Pacienti duhet të monitorohet për shkak se Endophoniumi mund të shkaktojë bradikardi, bllok në përçueshmëri dhe asystoli.
Te pacienti me krizë kolinergjike dhënia e Endophoniumit mund të shkaktojë rritje të sekretimit të pështymës dhe të sekretimit bronkopulmonal si dhe pengesa gastrike. Nëse shfaqen këto pengesa, ato largohen shpjet, sepse kohëzgjatja e veprimit të Endophoniumit është e shkurtër (përafërsisht 10 minuta).

Vështirësitë e diagnostikimit

Sëmundja e lodhjes së muskujve mund të ketë simptoma të ngjashme me sëmundjet tjera si: lodhja e përgjithshme, lodhja e një grupi të muskujve, të folurit e vështirësuar, përtypja dhe gëlltitja e vështirësuar. Simptoma të ngjashme mund të ketë pacienti me infarkt trunor, sidomos infarkt të trungut trunor, dekompenzim të zemrës, emboli pulmonare, infarkt të zemrës etj. Mjeku duhet menduar në myasthenia grabis, kur pacienti ka simptomat e tilla, pa marrë parasysh moshën e pacientit.

Terapia e trajtimit
Trajtimi i sëmundjes te pacientët seropozitivë qëndron në terapinë antikolinesterazike (Mestinon tableta), kortikosteroide (Pronison tableta), imunosupresive, (Imuran tableta) thymectomy, plazmaferezë si dhe trajtimi me imunoglobuline i.v. Pacientët me MG seronegativë nuk kanë reagim të mirë në terapinë antikolinesterazike dhe në timektomi, mirëpo përgjigjen shumë mirë në plazmaferezë dhe terapinë imunosupresive.
Shkaqet e përkeqësimit
Redukimi i barnave te pacienti i cili është duke u trajtuar nga:Sëmundjet (infeksioniet) sistemike
Gjendjet me temperaturë të lartë
Çrregullimet e funksionit të tiroides (hiperfunksioni ose hipofunksioni)
Shtatzënësia dhe cikli menstrual
Stresi emocional dhe lodhja fizike
Barnat që prekin transmisionin neuromuskular./gazeta-albani/