Shqetësimet në internet

Sipas një studimi britanik, rrjetet sociale dhe celulare nuk bëjnë aq sa duhet për të ndihmuar viktimat e ngacmimeve në internet. 

Studimi i parë mbi ngacmimin në internet zbuloi se shumica e viktimave ndjejnë një mungesë të mbështetjes nga autoritetet dhe ofruesit e shërbimeve të tilla si Facebook.

61 për qind e viktimave të anketuara thanë se nuk kanë marrë asnjë lloj mbështetjeje. “Ndonëse ngacmimet mund të jenë vetëm në internet, efektet që ato shkaktojnë tek viktimat janë të vërteta. Efektet psikologjike mund të jenë shkatërruese, pavarësisht nëse viktimat e takojnë ndonjëherë ngacmuesin” thanë autorët e studimit.