Si duhet të kujdesemi për foshnjat e porsalindura?

Si duhet të kujdesemi për foshnjat e porsalindura?Foshnjat e porsalindura janë dhe pjesa të cilët janë më problematik në marrjen e infeksioneve, për ketë duhet krijuar kushte të përshtatshme në dhomën e tyre.

Kryesisht foshnjat një pjesë të mirë të infeksioneve e marrin nga mikrobet që sjellin njerëzit që kanë pranë ose ju afrohen. Është e rëndësishme që në fazat e para të jetës foshnjave t’ju ofrohen vetëm prindërit dhe të afërmit të cilët kujdesen për to dhe asnjë vizitor tjetër.

Gjithashtu një element tjetër është dhe fakti se ne duhet të mbajmë sa më larg foshnjës fëmijët tjerë të rritur që kërkojnë të lozin me to.

Luhatja e temperaturës është një element tjetër që ne duhet të kemi kujdes nëse kemi një fëmijë të porsalindur pranë.

Të gjitha këto këshilla janë të domosdoshme për kujdesin ndaj një fëmijë të porsalindur, pasi ai nuk ka imunitetin e duhur për të përballuar bakteret dhe mikrobet që mund të marrë nga mjedisi rrethues.