Takimet sa më të shpeshta, aq të pakuptimta

Kur kemi të bëjmë me takimet, jo të gjitha këshillat janë të dobishme dhe të vërteta. Për shembull ‘jini të hapur, por jo edhe të pikëlluar’ apo ‘duhet ta doni veten tuaj para se ta doni dikë tjetër’.

Çfarë kuptimi kanë dhe a mendoni se ndihmojnë?

Jini të hapur e as të pikëlluar

Kjo është një porosi me dy kuptime. Sa të hapur duhet të jemi? A duhet të dalim vetëm me ata që janë tërheqës apo do të tërheqim edhe ata që nuk i kemi për zemër?

Vishuni në të kuqe

Kjo është një këshillë nga viti 1976, ku në bazë të një hulumtimi thuhej ‘vishuni në të kuqe’, ngase kjo do të thotë se dëshironi seks. Vishuni në të kuqe sepse për këtë arsye do t’ju martojë. Nuk është për t’ju besuar këtyre këshillave.

Jepini mundësinë e dytë

Kjo është një këshillë, të cilën kurrë nuk e përcjellin meshkujt – nëse femra nuk ju pëlqen, nuk do të ketë takim të dytë. Nga ana tjetër, fermat gjithnjë me forcë shtyhen që të ofrojnë mundësinë e dytë, duke përfunduar kështu në martesën të cilën kurrë nuk e kanë dashur. Mos dëgjoni askënd, dëgjoni instinktin tuaj.