Temperatura e lartë dhe fëmijët

bebetInstituti gjerman për mjekim kualitativ dhe efektiv- IQWiG, njofton se temperatura te fëmijët në të shumtën e rasteve është e padëmshme dhe vetëm në 1% të rasteve është tregues i ndonjë sëmundjeje serioze.

Megjithatë, prindërit e kanë të vështirë të dallojnë nëse bëhet fjalë për ndonjë sëmundje serioze ose jo, dhe për këtë arsye IQWiG ka publikuar një libër tregues për t’u ndihmuar prindërve.

Nëse fëmija më i vogël se tre muaj ka temperaturë trupore më të lartë se 38 gradë Celsius, duhet të dërgohet te mjeku.

Fëmijët me moshë ndërmjet tre dhe gjashtë muaj, nuk duhet të kenë temperaturë më të lartë se 39 gradë Celsius.

Nëse fëmija që ka temperaturë nuk reagon, është i pavullnetshëm, vështirë zgjohet dhe është i zbehtë- këtu ekziston arsyeja për të dyshuar në sëmundje të rëndë, e cila ka nevojë për kujdes të menjëhershëm mjekësor, pohojnë ekspertët pranë IQWiG.