Testi me i ri per kancerin e zorres se trashe

Ne baze te një  hulumtimi te shkencëtarëve  britanike testi prej pese  minutash për zbulimin e kancerit te zorrës se trashe do te mund te zvogëloje numrin e te vdekurve nga kjo sëmundje, për 40%.

Shkencëtarët kane percjellur me tepër se 170.000 njerëz gjate 11 vjetëve. Prej tyre 40.000 e kane kaluar testin “flexi-scope” qe është një ekzaminimin me te cilin mund te largohen polipet qe janë formacione te vogla qe mund te bëhen kancerogjene.

Gjate testit ne zorre te trashe futet një gyp me madhësi te lapsit përmes te cilit mund te largohen polipet dhe te zbulohen ndryshimet e tjera patologjike.