Truri dhe pikëpamjet e majta apo të djathta

Truri mund të përcaktojë nëse njeriu përdor më lehtësisht dorën e majtë apo të djathtë. Por a luan rol truri nëse personi është i djathtë apo i majtë në politikë?

Një studim botuar në revistën Biologjia Aktuale (Current Biology) morri në shqyrtim 90 studentë londinezë, të cilët i njëjtësonin pikëpamjet e tyre nga “shumë liberale” në “shumë konservatore”.

Skanimet e trurit zbulua se tek studentët liberalë rajoni i trurit që përpunon informacione kontradiktore ishte më i madh. Kjo, thonë autorët e studimit, mund të shpjegojë tolerancën për pasiguri dhe për më shumë pikëpamje liberale.

Konservatorët ishin të prirur të kishim një “amygdala” më të madhe – (amygdala është pjesë e trurit që përpunon frikën dhe identifikon kërcënimet). Kjo i bën ata të jenë më të prirur për të integruar pikëpamje konservatore.

Autorët studimit thonë liberalizmi dhe konservatorizmi janë të lidhura me strukturën e trurit. Por nuk dihet nëse struktura e trurit përcakton politikën apo nëse politika ndryshon strukturën e trurit./VoA/