Twitter ridizajnon faqen

Twitter ka treguar sot dizajnin e ri të faqes, ku janë bërë shumë ndryshime në imazhin e saj. Ndryshimi më i madh ka të bëjë me çështjet më të debatuara dhe ato më të fundit.

Ideja kryesore qëndron në faktin se ndryshimet rrënjësore do të lejojnë përdoruesit e këtij rrjeti social që të kenë akses tek postimet më të rëndësishme dhe informacionet mbi këto postime.

Gjithashtu Twitter po vlerëson me këto ndryshime më shumë fotot dhe videot.

Qartësisht këto ndryshime shihen si nxitëse për përdoruesit e rrjetit që ata të hyjnë nga telefoni nëpërmjet programeve të posaçme të lëshuar prej saj.