Ulja e temperaturave na shfaq gripin

Ulja e menjëhereshme e temperaturave na vë përballë një rreziku kaq të menjëhershëm siç është gripi dhe infeskionet e kohës.

Mjekët japin alarmin për një kujdes të veçantë tek qytetarët në kohën kur kemi këto ndryshime të menjëhershme të temperaturave. Alma Hoxha, mjekje infeskioniste thotë se duhet të bëjmë kujeses me veshjet dhe pijet.

ga ky grip rrezikojnë të preken më së tepërmi fëmijët që janë pjesë e ambjenteve kolektive në shkolla dhe të sëmurët kronikë që kanë imunitet të dobët.

Në këtë rast, mjekja infeksioniste rekomandon që fëmijët të vaksionohen kundërgripit. Ndërsa në raste e tjera, vizita tek mjeku kur kemi shfaqe të simptomave të tilla.

KËSHILLA TË NGJASHME