Ushtrimet trupore

Çdoherë ne fillim i ushtroni muskujt e mëdhenj, e pastaj ata te vegjlit. Nëse bëni ushtrime për gjoks, shpine dhe krahë, ushtroni për një grup muskujsh, e jo vetëm një muskul.

Ushtrimet prej muskujve me te mëdhenj kah me te vegjlit janë me efektive, sepse ne fillim keni me shume energji, e cila ju duhet me shume kur i ushtroni muskujt e mëdhenj.

Kështu ushtrimet do te jene me efektive dhe rezultatet do te jene me te dukshme.