Vetërregullimi, kontrolli i sjelljes tonë

sjelljaVetë-rregullimi kontrolli i sjelljes tonë — është “mekanizmi” i personalitetit njerëzor. Vetë-vëzhgimin. Ne shikojmë veten, sjelljen tonë dhe mbajmë shënime.

Gjykimi. Ne krahasojmë atë që shikojmë me standartin. P.sh., mund të krahasojmë interpretimin tonë me standarte tradicionale, si “rregullat mirësjelljes”.

Ne mund të krijojmë të tilla arbitrarisht, si “Unë do të lexoj një libër në javë”, kështu do të konkurrojmë me të tjerët ose me veten. Vetë-reagimi. Nëse veproni mirë në krahasim me standartin tuaj, jepni vetes shpërblim. Nëse ju veproni dobët i jepni vetes ndëshkime. Këto vetë-reagime mund të radhiten nga më të dukshmet te ato më të padukshmet.

Një koncept shumë i rëndësishëm në psikologji që mund të kuptoh mirë me vetë-rregullimin është vetë-koncepti (i njohur më mirë si vet besim).