Vetmia të bën më të zgjuar

Jetesa e vetmuar rrit koefiçentin e inteligjencës ndërsa identifikimi me grupe të ndryshme sociale ose profesionale sjell reduktimin e këtij koefiçenti, sidomos midis femrave.

Ky ishte përfundimi i një instituti kërkimor në Virxhinia, SHBA, që përdori rezonancën manjetike, për të hetuar se si truri reagon ndaj mënyrës së përceptimit të informacionit në kushtet e vetmisë dhe grupeve sociale.

Nga testimet, u verifikua se personat që kërkonin zgjidhjen e një problemi nëpërmjet këshillave dhe diskutimeve në grup, e kishin më të vështirë të arrinin një zgjidhje përballë një situatë të caktuar.

Të njëjtat situata, ishin më të thjeshta për t’u zgjidhur nga personat e paasociuar në një grup.

”Testimi u krye me individë që kishin të njëjtin koefiçent zgjuarsie. i ndamë në grupe dhe i dhamë disa detyra e informacione të caktuara. Rezultatet ishin befasuese dhe personat që kishin një feedback social, verifikonin një ënie drastike në aftësinë e tyre për të zgjidhur problemet që i parashtroheshin”, u shpreh një prej drejtuesve të studimit.

Jo vetëm kaq, por ka rezultatet treguan edhe për një diferencë midis dy gjinive. “Në femrat e asociuara në grupe vihet re një rënie më e madhe e koefiçentit të zgjuarisë se sa tek meshkujt me të njëjtin koefiçent fillestar”, argumentohej në studim.

KËSHILLA TË NGJASHME